BIKÁDI LÁSZLÓ KÁROLY A PRÉDIKÁTOR

A diakónus
A közszereplő
A lelkész
A családfő
A fotós
A Hazafi
A táncos
A zenész
Az író
Hírek
 • Események
 • Sajtómegjelenések
Nemzet temploma
 • A templom feltárása
 • A templom helyreállítási terve
 • A templom története
 • Az egyházközség története
 • Galéria
 • Oklevél
 • Panorámakép
Példaképek
Hobbi
Prédikációk
 • Külső prédikációk
 • Prédikációk - Hajmáskér
 • Prédikációk - Sóly
 • Vallási kifejezések gyűjteménye
 • Videók
Sóly
Tennivalók
Eredmények
Videók
 • Saját videóim
 • Videók Rólam
Önéletrajz
Rólam írták
Kapcsolat


 TÁBORILELKESZ.HU HÍREI

 REFORMÁTUS ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2018. március  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 KERESÉS
 

 HÍRLEVÉL
Bikádi László Károly a Lelkész


"Megboldogult teológus koromban, talán harmadéves lehettem, mikor a karácsonyi legációm a Sólyi gyülekezetbe hívott szolgálatot teljesíteni. Lacit már ismertem a teológiáról, és boldogan mentem a gyülekezetei közé hirdetni a karácsonyi evangéliumot. Közvetlen, bensőséges, jó hangulatú, a nyáját szerető lelkipásztorként fogadott, s a gyülekezet is nagy szeretettel várt. Édesapámmal utaztunk a hideg télben, de a melegség, a jókedv elűzte a zimankót. Mai napig emlegetem az ottani 5 szolgálatot, látogatásomat abban családias, szeretetteljes légkörben."

Kun Ágnes Anna (lelkész, operaénekes)


Bikádi László Károly a KözszereplőA Veszprém Megyei Önkormányzat elnökeként meleg szívvel és őszintén ajánlom Sóly község szavazó polgárainak Bikádi László Károlyt, aki négy évig a megyei közgyűlés Kultúrális Kisebbségi és Vallásügyi, valamint Ügyrendi Bizottságának tagjaként tevékenykedett. Munkáját igényesen, hozzászólásait, javaslatait felkészülten végezte. Kiemelkedő szerepe volt az Ezer Éves Megyék rendezvénysorozat létrejöttében.

Tiszta szívvel és lelkiismerettel ajánlom Sóly község jövőképének hatékony formálásához, mint polgármester jelöltet, aki hosszú távon is számíthat Veszprém Megye Önkormányzat támogatására.

Lasztovicza Jenő
Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke


E szavakkal ajánlott négy év közös munka után polgármesternek 2010-ben Lasztovicza Jenő


Köszöntő

Kedves Látogató!

Kedves Testvérem a Krisztusban!


A honlap ahol jársz, látszólag rólam, Bikádi Lászlóról szól, de ne tévesszen meg az első benyomást, minél tovább olvasod és vizsgálod az itt található anyagokat egyre jobban rá fogsz jönni. Ez nem rólam szól, hanem arról, mily hatalmas dolgokat cselekedett, és cselekszik ma is a Mi Urunk Jézus az életemben.

Épp ezért kérlek, úgy olvasd ezeket a sorokat, figyeld a képeket és videókat, hogy lásd meg: Ez egy honlap formájában elkészített hálaadás!

Egy Református Keresztyén Magyar Férfi bizonyságtétele az XXI. század embereinek a kor nyelvén a cybertérben.

Nem akarok sem többet, sem kevesebbet, mint a kétkedők elé tárni az életem történetét, azt a sok gyönyörűséget amit ajándékba adott nekem az Isten, és megosztani azokat a gondolatokat melyeket meglátnom adatott a világban.

Kérlek ne haragudj azért mert elvek és értékek mentén élem az életem, és ezek megjelennek majd itt, miközben böngészed ezt az oldalt! Tekints életemre, hitvallásomra, mint egy csodálatos virágra, mely a Teremtő akaratából növekszik, a Gondviselésnek köszöni meg a mindennapokat, és felkészülten várja, hogy Megváltójához visszatérjen.

Ha eddig nem menekültél el, és végigolvastad soraimat, légy vendégem ismerj meg, s talán ez az oldal is hozzásegíthet, hogy megtaláld az utat Jézus Krisztushoz, e világ Megváltó Urához, és általa egy félelem nélküli teljes élethez, már itt e földön.


Figyelmed megköszönve:
Hajmáskér, 2013. április 21.


Bikádi László Károly
a prédikátor


Bikádi László Károly a diakónus


Hídnak lenni hivatás - Hídnak lenni hitvallás

Több mint 100 önkéntessel takarította május 19.-én a Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség a régi malomárok egy szakaszát, hogy így segítse a Sólyi Önkormányzatot a felszíni vízelvezetés megoldásában. Néhány héttel ezelőtt még kérdéses volt megmarad-e a magukat Boldog Keresztyén Diakónusoknak nevező közel 80 fős csapat, de Isten iránti hálával köszönhettük meg a napkezdő áhitaton: Megmarad a BKD Team.

A 75 fő házi segítségnyújtó és segítőkész családtagjaik megdöbbentő lelkesedéssel gyűjtötték a szemetet, irtották a gazt, és vidám hangulatban ajándékozták napjukat a Teremtőnek és Sólynak. Volt aki főzéssel és sütéssel vette ki részét a munkából. Gondnokasszony langallót sütött a falu kemencéjében, alpolgármesterünk pedig egy jó pörkölttel örvendeztette meg a dolgozókat. Nem maradtak szórakozás nélkül a gyermekek sem, míg a felnőttek dolgoztak: Az 1000 éves Sólyi Templomért Alapítvány segítségével népi játszóház varázsolódott a templom mellé.

Híd volt ez a javából Sólyiak és vidékiek között, közös munka ahol hitvallók és Istenkeresők együtt szorgoskodtak és egy asztalnál ették a közös ebédet.

Híd melynek minden résztvevője generációkat köt össze, midőn 700 nyugdíjashoz hajol le segíteni 252 napon egy évben.

Most a Kárpát Medencei Önkéntes Napon adtak példát dolgozóink hivatástudatból és áldozatvállalásból, gyakorlatban láttatva az egész település lakóival, hogy szeretetben és hitben járva valósággá válik az ige:

„ Az én igám édes és az én terhem könnyű.” (Mt. 11:30)


Bikádi László Károly


Bikádi László Károly a zenész

Nem tudok az érzelmek kifejezésére szebb és árnyaltabb módot, mint a zene. Szüleim bölcsességét áldja, hogy időt, energiát, pénzt nem sajnálva taníttattak. Így megismerhettem a zene csodálatos világát, s nem csupán érzője, de kicsit értője is lehetek a zene varázslatos világának.

Ákostól – Wágnerig minden jöhet. Hangulatfüggő és hangulatkeltő csoda a muzsika világa, mely megajándékozza a hallgatót a harmóniák varázsával, a zenészt pedig a teremtés örömével. Megtanít szenvedéllyel, ritmussal és nyitottan élni, adni és elfogadni az ajándékot, amit Úgy hívunk: ÉLET.

Általános iskola harmadik osztályától, gimnáziumi éveim befejezéséig trombitálni tanulhattam, s ebből néhány évig Nagyiván Éva művésztanárnő kezei közt. Nem lehet megköszönni azt az ajándékot, amit ezek az évek adtak nekem. A magabiztosságot a színpadon, a kitartást a gyakorlásban, a fegyelmet az ismétlésben, és az improvizáció gyönyörét. Lelkészként és közszereplőként egyaránt támaszkodom a megszerzett tudásra, és a boldogság legtökéletesebb megnyilvánulására, melyet a zene úgy nevez: HARMÓNIA

Az ember, ha Purcellt, vagy Kodályt játszik, ha birkózik Bach, vagy Wágner dallamaival, kénytelen önmaga fölé emelkedni. Földhözragadt zenész nem létezik. A zene isteni extázis, ajándék melyben megtapasztaljuk mily csodálatos hangokból dallamot, dallamokból harmóniát, harmóniákból önálló alkotást, önálló életet élő, tűnő és mulandó értéket TEREMTENI.


Bikádi László Károly a HazafiTalán nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy egy rendkívüli világban, rendkívüli alkalommal egy rendkívüli embert ismerhettünk meg Bikádi László nagytiszteletű úr személyében. Rendkívüli a világ, mert a XXI. század elején a keresztyén-keresztény hitvilágot szinte naponta érik kisebb nagyobb támadások, kontinensünk az öreg Európa „test-lelki” válsággal küzd félredobva minden korábbi tradícióját, lakói kétkednek és vívódnak a hagyományos értékek között, időnként eltaszítva és megtagadva azokat. Egy ilyen alkalmat követően, amikor a magyarság egyik fele – hamis ígéretek nyomán – megtagadta a másik felét, fogódzókat kerestünk a kialakult bizonytalanságban, hogyan lehetne helyre állítani a magyarság egymás iránti bizalmát és összetartását.

Így jutottunk el Sólyra, arra a helyre ahol immár több mint ezer éve sorsfordító csatát vívott magyar a magyar ellen. A sólyi református gyülekezet lelkipásztorától kaptuk azt az önzetlen lelki és szellemi támogatást, amivel elindítottuk a már nyolcadik éve tartó zarándoklatunkat. Bikádi László időt és fáradságot nem kímélve már több alkalommal indította útjára Sólyról, Gödöllőről, Pestszentimréről az elszakított területek magyarságához tartó Szent István lovagokat, akik ereklyésített kardmásolatának hordozásával és bemutatásával szolgálják, hirdetik államalapító királyunk nemzet összetartó szellemét.

A rendkívüli alkalmakkor elmondott imáiban világossá vált a hallgatók és hívők számára, hogy Jézus reménység a reménytelenségben, kapaszkodó akkor, amikor minden meginog. Ő a világ világossága, a benne hívők reménysége.

Gondolataiban mindig a megalkuvás nélküli hazaszeretetről, Istenről, emberről, tiszta és önzetlen magyarságról hallhattunk.Szeretettel üdvözöl:

Cruciferi Sancti Stephani Regis
a Szent István Lovagrend lovagjai
Szent István Zarándoklat tagjai

Hodruszky Róbert csr.Tasnádi Gábor csr.
ifj. Tasnádi Gábor csr. Geiger Nóra csr.


Galéria

Bikádi László Károly az író


Bikádi László Károly a táncos


Bikádi László Károly a fotós


Bikádi László Károly Férj és Apa

Apának lenni a legszentebb hivatások egyike, ugyanakkor kevés felelősségteljesebb feladat hárulhat egy férfire, mint a jövő útjaira felkészíteni gyermekeit.

A gyermekek akár a fácskák folyamatos gondozást igényelnek, és bele kell látnunk a jelen nyersanyagába a jövő lehetőségeit, mikor velük foglalkozunk.

Játszva tanítani, szeretve fegyelmezni, néha fájó szívvel de határozottan lemetélni a lélek vadhajtásait, csak hittel szeretettel és figyelemmel lehet, hisz a ma gyermekei a jövő szülőivé serdülnek hamar.

Minél több időt töltök gyermekeimmel, annál nagyobb szeretettel gondolok saját szüleimre, akik negyvenes éveim elején, még mindig olyan örömmel néznek rám, mint mikor megszülettem. 
© 2013. Bikádi László Károly a Prédikátor