BIKÁDI LÁSZLÓ KÁROLY A PRÉDIKÁTOR

A prédikátor
 • A diakónus
 • A közszereplő
 • A lelkész
 • A családfő
 • A fotós
 • A Hazafi
 • A táncos
 • A zenész
 • Az író
Hírek
 • Események
 • Sajtómegjelenések
Nemzet temploma
 • A templom feltárása
 • A templom helyreállítási terve
 • A templom története
 • Az egyházközség története
 • Galéria
 • Oklevél
 • Panorámakép
Példaképek
Hobbi
Prédikációk
 • Külső prédikációk
 • Prédikációk - Hajmáskér
 • Prédikációk - Sóly
 • Vallási kifejezések gyűjteménye
 • Videók
Sóly
Tennivalók
Eredmények
Videók
 • Saját videóim
 • Videók Rólam
Önéletrajz
Rólam írták
Kapcsolat


 TÁBORILELKESZ.HU HÍREI

 REFORMÁTUS ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2018. március  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 KERESÉS
 

 HÍRLEVÉL


Az 1000 év után  

Az 1000 év után avagy utánunk 1000 év

hagyományőrző fesztivál a keresztény államiság szülőhelyén


2009-ben többek között Sóly is helyet adott annak az ünnepségsorozatnak, amely az 1000 éves megyék fennállását ünnepelte és amelyhez kapcsolódóan minden érintett megye megrendezte saját ünnepségét is.

Az 1000 Éves Sólyi Templomért Alapítvány kezdeményezést fogalmaz meg, hogy ezen nagyszabású eseménysorozat folytatásaként minden évben adjanak hangot a Kárpát-medence megyéi közös múltjuknak, mutassák be jelenüket és ami talán még fontosabb fogalmazzák meg közös jövőjüket.

Miért pont itt?

A program szervezői a sólyi dombokat tartják a fesztivál ideális színhelyéül nem csak földrajzi fekvése, a táj ideális jellegzetessége miatt, hanem azért is mert a történelmi iratok alapján itt zajlott István és Koppány csatája, mely után létrejöhetett a Keresztény Magyar Állam és a magyarság integrálódhatott a keresztény Európához.

Ezen esemény jelentősége a 2004-es EU-s csatlakozásunk jelentőségéhez mérhető. A falu emellett olyan arányokban jeleníti meg a nemzeti, és az össz-európai történelem írott és kézzelfogható emlékeit, hogy ideálisabb helyszínt külön építéssel is nehéz lenne létrehozni. (Római híd – mely része a Fehérvárra menő hadi útnak, Koppány és István csatahelyszíne, István fogadalmi temploma, Megyerendszer datálásának helyszíne, Királyi birtokú és egykor Európai szinten híres borvidék, a reformáció művészetének egyik első, és legszebb elemei, a philoxera-emlékmű, mely a borászat egykori világát leromboló, de mai arcát elindító, és innen elterjedő járványnak állít emléket, a világháborús Margit-vonal állásai, a Szent Kard emlékmű, az árvalányhaj-mező, stb… )

1009-ben István Király itt írta alá azt a dokumentumot, mely először tesz említést a megye-rendszer létezéséről és első írásos emlékként tesz említést Veszprém, Fejér, Zala és Pest megyéinkről.

Függetlenül a dokumentumban való említéstől, minden megyénk jelentős múlttal rendelkezik, és mint közigazgatási egységek fontos szerepet játszanak a közös jövőkép alakításában, ezért minden megyének biztosítani kell a fesztiválon történő megjelenését.

Mit?

Felhívásunk szerint minden megye lehetőséget kap a bemutatkozásra, az értékeinek és jövőképének megfogalmazására és ezen keresztül az együttműködési lehetőségeik kiépítésére és megvalósítására.

A fesztivál programjai biztosítják a nagyszámú látogató megjelenését, mely kiemelkedően fontos a lehető legszélesebb körben történő tájékoztatás és a folyamatos média megjelenés biztosítása szempontjából. Ezen időszak alatt el kívánjuk érni, hogy az általános és a helyi média minél magasabb intenzitással irányítsa a figyelmet a határon innen és -túl lévő megyékre. A széleskörű látogatottság biztosítja a megyék minél színvonalasabb és teljeskörűbb megjelenési igényét javítva ezzel az eseménysorozat színvonalát. Az értékes kulturális programok biztosítása a szervezők feladata, hiszen a szórakoztatás keretében történő információ átadás és tanulás köztudottan intenzívebb és hatásosabb, mint a passzív ismeretterjesztés.

A szervezés során a közös munka önmagában képes javítani az egyes közigazgatási egységek közötti kapcsolattartást és információáramlást, de maga az esemény is kiváló lehetőséget biztosít a kapcsolatrendszerek bővítésére, információcserére, a jó gyakorlatok bemutatására és átvételére.

A hatékony együttműködés akkor kezdődik, amikor az érdekeltek megtanulják egymás értékeit és megtanulnak kommunikálni egymással.

Javasoljuk, hogy ez első fesztiválra szülessen határozat az 1000 éves Sólyi templomnak a Nemzet Templomává történő minősítéséről, melynek szertartása a fesztivál egyik nyitó mozzanata lehetne.

A Nemzet Temploma cím és a mögötte álló történelem a jövőben emlékeztetne minden embert arra, hogy a Magyar Nemzet milyen erőfeszítések árán válhatott azzá, amit ma nekünk jelent. Ezen cím adományozása nem jelent ugyan előjogokat, kiváltságokat, sem pénz, sem hatalom nem jár hozzá, de kifejezné mindazt az értéket, amit a keresztény állam létrehozása jelent. Hiszen a templomnak még egyházszakadás előtti az építése, ezért minden felekezet egy kicsit magáénak is tekintheti, továbbá a falu által őrzött hagyományok tisztelegnek az itt elbukott Koppány emléke előtt is, ezáltal összeforrasztva azt, ami egykoron – bár történelmi szükségszerűségből – szétszakíttatott, ezzel mintegy megidézve a középkori Európa egyik legnagyobb formátumú politikai szereplőjét, árpád-házi Szent Lászlót is. Az itt aratott keresztény győzelem eredményezte azt, hogy a magyar nomád népből Európa nemzetévé válhatott és adott lehetőséget mindarra, ami miatt például a déli harangszó szól máig egész Európában. Keresztény állam nélkül nem lett volna esélyünk Európában önálló országunkat megtartani és nem védhettük volna a kereszténységet Nándorfehérvárnál. Abban a harcban, amely nélkül ma nem létezhetne a „nyugati keresztény kultúra”, tehát ha az EU-t egy virágzó fának tekintjük, akkor a magja a Sólyi templom, a táptalaja pedig az az államszervezet, melyet az itt elvégzett politikai munkásság teremtett meg. Soros elnökségünk idején ez lehet nemzetünk névjegye, és egyik legfontosabb üzenete is az Unió többi tagja felé.

Hogyan?

Fel kívánunk állítani egy menedzsment szervezetet, amely képes a fesztivál céljaihoz összhangban olyan eszközrendszert megfogalmazni ami nem csak a rövid távú célokat, de a hosszú távú stratégiát is szolgálja.

A menedzsmentben az alábbi funkciókat kell biztosítani:


1. ábra Működési struktúra

A menedzsment feladata a programszerkezet megfogalmazása és a kuratóriummal való elfogadtatása, mely a széles együttműködés igénye miatt körültekintést és átgondolt árnyalt előkészítést feltételez.

A szervezői stáb felvétele a részletes programtervezet elfogadását követően szükséges, mely előzetesen a 19 megye bevonása esetén további 5-6 fő bevonását igényli, míg 64 „vármegye” figyelembe vételével 8-10 fő bevonása válik szükségessé.

Ezen személyek jelentős részét Sóly vonzáskörzetéből kívánatos alkalmazni tekintettel a helyszíni bonyolítás jelentőségére. A fesztivál sikere legnagyobb részt a fesztivál megvalósulása idején nyújtott szolgáltatások és programok színvonalán múlik még akkor is, ha a a megvalósulást a szervezési időszakban végzett munka alapozza meg.

Miből?

A fesztivál szervezési és megvalósítási költségeinek finanszírozását 50%-ban a megyéktől 1 M Ft/megye hozzájárulással, míg a másik 50%-ot állami/EU támogatásból várjuk.

A költségvetés részletes kidolgozása a menedzsment feladata, de az előzetes becslések szerint ezen összegből a teljes helyi, technikai, személyi és utazási költségek finanszírozhatóak a szervezés és megvalósítás során.

A fesztivál látogatottságának és jelentőségének növekedésével várható magán és vállalati szponzoráció megjelenése továbbá a helyi szolgáltatásokból további értékesítési bevételek realizálása várható, amelyet a szervezők a programok és a kiszolgálás színvonalának fejlesztésére kívánják felhasználni, amelyre az alapítványi keretek megfelelő garanciát biztosítanak.

Milyen eredménnyel?

A fesztivál céljaival összhangban az elvárásunk az, hogy javul a megyék közötti információáramlás, csökken az elszigeteltség, a hátrányos helyzetű térségek versenyképessége a jó gyakorlatok alkalmazásával jelentősen növekedik. A megyék közötti együttműködést fontosnak tartjuk, hiszen megyei szinten nagyobb perspektívában gondolkodnak a döntéshozók mint települési szinten, így az információáramlással több olyan érték adható át, mely nagyobb valószínűséggel nyújt megoldást vagy lehetőséget a megyehatáron túl működő érdekhordozóknak.

A fesztivál közvetlenül generál turisztikai bevételeket, Sóly vonzáskörzetének ad lehetőséget értékeinek bemutatására (Öskü a kerektemplommal és az avar sírleletekkel, Vilonya a kerített templommal, a festett bútorzati elemekkel és a cifraszűrrel, Hajmáskér a tüzérhagyományok emlékeivel, Szentkirályszabadja a 900 éves templomával, Gyulafirátót a premontrei rend gigászi katedrálisának romjaival, stb…) Alapot ad fejlesztésekhez, továbbá az egyes megyék bemutatkozása segíti a „belföldi” (Kárpát-medencei) turizmus fejlődését. (műemléki, öko és geo, bor, gasztro és kultúrturisztikai fejlődés).

Amennyiben az eseménysorozatra nemzetközi előadók, programok részvétele is elérhető úgy a nemzetközi sajtó is komoly figyelmet szentel az eseménynek, így része lehet az ország imázsjavító eseménysorozatának és akár a soros elnökség kommunikációjában is felhasználható mint példa értékű kezdeményezés.Hajmáskér, 2010. 11. 24.

Bikádi László Károly
Vissza
    
© 2013. Bikádi László Károly a Prédikátor